Köşe yazarı
Hüseyin Naim GÜNEY

1947’DE ORDU VALİSİ KUMRU’YA İLK DEFA MOTORLU VASITAYLA VARMIŞTI

Bugün Ordu’dan Fatsa’ya otomobilimizle dakikalar içinde konforlu bir biçimde ve en  hızlı şekilde varabiliyoruz… Ordu’nun asırlar boyunca en büyük hayallerinden biri asfalt yollara kavuşmaktı. 

1947’DE ORDU VALİSİ KUMRU’YA İLK DEFA MOTORLU VASITAYLA VARMIŞTI
Saat: 04:17 Tarih: 26/11/2022 Tarih: 26/11/2022

Bugün Ordu’dan Fatsa’ya otomobilimizle dakikalar içinde konforlu bir biçimde ve en  hızlı şekilde varabiliyoruz… Ordu’nun asırlar boyunca en büyük hayallerinden biri asfalt yollara kavuşmaktı. Çünkü Ordu’lular kentlerine kasabalarına köylerine ayağına kadar gelen her Vali’den, Milletvekilinden, Bakan ve Başbakan’dan ilk önce “Yol” sonra da “Mektep” istiyordu…  Ordu’nun o meşhur yol hikâyeleri hiç bitmez. İşte o ibretlik Ordu yol hikâyelerinden birini daha bugün belgelere dayanarak sizlere aktarmak istiyorum. Koltuklarınıza yaslanın ve okumaya başlayın… 4 Temmuz 1947 tarihli Güzelordu Gazetesi’ne gidiyoruz… Gazete manşetten dünyaya şöyle bir müjde veriyordu.” Vali Dün Otomobille Kumru Bucağına Vardı. Kumru’ya ilk defa medeni bir vasıta geldiğini gören halk kurbanlar kesmiş, sevinç tezahürleri göstermiştir.

 Haberin devamında şöyle ifadeler kullanılmıştı. “… Valimiz Cemal Gönenç, beraberlerinde doğu Yolları Bölge Müdürü Tevfik Bey, İl Bayındırlık Müdürü Niyazi Başaran ve Hususi Muhasebe Müdürü Ali Ulvi Batu olduğu halde dün otomobillerle Vilayet merkezinden hareketle ve Koçboynuzu yoluyla Fatsa’ya, oradan da Fatsa Belediye erkânı ile birlikte 38 kilometre mesafede bulunan Kumru Bucak merkezine gitmişlerdir.

Birkaç ay evveline kadar Fatsa-Kumru yolu diye patikadan başka bir şey yoktu. Köylü devlet el birliğiyle yapılan bir himmet neticesinde 38 kilometrelik bu yolun toprak tesviyesi yapılmış ve ilk defa olarak Bucak merkezine dört tekerlekli motorlu vasıtalarla girilmiştir. Kumru halkı bu girişi adeta bir bayram gibi yaşatmışlar ve kurbanlar kesmek suretiyle sevinçlerini izhar etmişlerdir. Halkın bu sevincine iştirak eden Sayın Valimiz Cemal Gönenç’de bu münasebetle on öksüz çocuğa kendi hesabına elbise giydirilmesini emretmiştir.  

11 Temmuz 1947 tarihli Güzelordu Gazetesinde “Fatsa- Kumru yolunun noksanları ikmal ediliyor” başlıklı bir haber yayınlamıştır. Gazete verdiği bu haberde Fatsa- Kumru yolu hakkında şunları yazmıştır.  “Sayın Valimiz Cemal Gönenç evvelce Fatsa’yı ziyaretlerinde Fatsa- Kumru Bucağı yolunun açtırılması hususunu, başta Kaymakam Hilmi Tolun’dan istemişler, bu işte bizzat çalışmak üzere de Özel Saymanlık Memuru Mustafa Odabaş’ı ve Kumru Nahiye Müdürü Ferih Hızal’ı vazifelendirmişlerdi. Bu meyanda durumu haber alan Kumru’lu Elektrik Müteahhidi İhsan Özdener’de 250 kazma ve 250 kürek teberru etmişler ve bu hamiyetli vatandaş ayrıca yol üzerindeki birkaç menfezi de yaptıracaklarını söz vermek suretiyle candan bir yurt severlikte bulunmuşlardır.

Devam etmekte olan Fatsa- Kumru yol işi çalışmalarının çok kısa bir zamanda ikmali için bilhassa köylümüzün temizlediği ve açtığı yolun dörtte üçünü sırf kazma kürek ve eli ile kırdığı taşlarla döşemiş, içten ve Türk köylüsüne mahsus takatin üstünde bir başarı yaratmış bulunmaktadır. Bu hayırlı yol işi ile görevli bulunan Kaymakam Hilmi Tolun, Özel Saymanlık Memuru Mustafa Odabaş ve Kumru Nahiye Müdürü Ferih Hızal’ın geceli gündüzlü aralıksız mesaileri takdire şayandır. Yine Fatsa Belediye Başkanı Atıf Topaloğlu’nun yola tahsis ettiği kamyon ile önemli işler görülmüş ve bu sayede yol tamamen açılmış ve Fatsa’ya 38 kilometrelik Kumru Bucağına motorlu vesait işlemeye başlamıştır. 

Durumu yakından takip eden Sayın Valimiz Cemal Gönenç, beraberlerinde bazı zevatla Fatsa’ya gelerek burada kendilerine iltihak eden partili genç arkadaşlarla iki saatlik bir zamanda Kumru’ya geçmişler ve bucakta kendilerini binlerce vatandaş karşılamış ve otomobillerin önünde kurbanlar kesmek suretiyle de köylümüz içinden taşırdıkları sevinç ve bağlılıklarını izhar etmişlerdir.

Valimiz Cemal Gönenç köylüye çok kısa bir zamanda elde ettikleri bu başarılarını överek kıymetli bir hitabette bulunmuşlar ve bilhassa Kumru’lu İhsan Özdener’in memleketi adına gösterdiği samimi alakasını da belirterek yolun ikmali için gereken yardımı yapacaklarını vaat etmişlerdir. Sayın Valimiz Cemal Gönenç, Kumru Bucağında tespit ettirdikleri on kadar fakir çocuğun şahsi masraflarıyla giydirilmeleri için ilgililere emir vererek öksüz yavruları şefkat göstermesi de memnuniyet yaratmıştır. 

Durumdan çok memnun olduğu görülen Vali Cemal Bey, Fatsa’ya dönerken köylü tarafından coşkunlukla uğurlanmışlardır.  Valimizin Kumru’ya teşrifleri bu yolun ikmalini hızlandırmış, ayrıca Korgan Bucağının yolunun da açılması hususunu temin etmiş bulunmaktadır. Halen her iki bucağın yolları üzerinde çalışmalara hızla devam edilmektedir…”

Bunları okuyunca ne olursa olsun halimize şükrediyorum… Atalarımız, dedelerimiz, ne çileli bir hayat sürmüşler… 1967 yılında Ordu'nun Kumru kazasında bırakın Liseyi ortaokulun yapılacağını bile ilk defa Milletvekili Hamdi Mağden kamuoyuna ilan ederek büyük bir gururla müjdeliyordu… Nereden nereye gelmişiz… Öyle değil mi?

Yorum yaz