MART AYINDA CARİ AÇIK 5.55 MİLYAR DOLAR, RESMİ REZERVLER DÜŞÜŞTE


MART AYINDA CARİ AÇIK 5.55 MİLYAR DOLAR, RESMİ REZERVLER DÜŞÜŞTE
Saat: 12:20 Tarih: 16/05/2022 Tarih: 16/05/2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) istatistiklerine göre, Mart’ta cari açık 5,55 milyar dolar, 12 aylık cari açık da 24,2 milyar dolar olarak açıklandı. Resmi rezervlerde ise 4,5 milyar dolar net düşüş gözlendi. 

Bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olma durumunu ifade eden cari açık istatistikleri rutin olarak TCMB tarafından açıklanıyor.

TCMB’nin değerlendirmesine göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3,36 milyar dolar artarak 6,34 milyar dolara yükselmesinin etkili olduğu ifade edildi.

Çekirdek gösterge olan Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 314 milyon dolar açık vermişken, Mart'ta 2,48 milyar dolar fazla verdi.

TCMB’den yapılan açıklama şöyle:

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.229 milyon ABD doları artarak 5.554 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 24.223 milyon ABD doları olmuştur. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3.356 milyon ABD doları artarak 6.342 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 314 milyon ABD doları açık vermişken, bu ay 2.480 milyon ABD doları fazla vermiştir. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.472 milyon ABD doları artarak 2.329 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 708 milyon ABD doları artarak 1.450 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 174 milyon ABD doları artarak 1.397 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayında 27 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi bu ayda 144 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir."

Resmi Rezervler Geriledi

TCMB verilerine göre ödemeler dengesinin finans hesabı tarafına bakıldığında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin Mart'ta 296 milyon dolar olduğu görüldü.

Aynı dönemde portföy yatırımları 3,05 milyar dolarlık net çıkış kaydetti. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 758 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 219 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar 54 milyon dolar net geri ödeme yapmışken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 718 milyon dolar ve 943 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 4,5 milyar dolar net düşüş gözlendi. Net hata noksan kaleminde 1,6 milyar dolarlık giriş oldu.

TCMB’nin finans hesabıyla alakalı yaptığı resmî açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 296 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 3.051 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 744 milyon ABD doları, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 201 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 758 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 219 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.271 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.493 milyon ABD doları artış ve Türk Lirası cinsinden 178 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 1.315 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar 54 milyon ABD doları net geri ödeme yapmışken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 718 milyon ABD doları ve 943 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 4.506 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir”

Yorum yaz